Asbestsanering

Asbestsanering

Utvendig asbestsanering

Vi utfører utvendig asbestsanering, og har kurs innen dette.

Hva er asbest?

Asbest er ikke ett bestemt stoff, men en fellesbetegnelse på en gruppe krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur som bl.a. kan virke kreftfremkallende og øke risikoen for kreft. De kreftformer som er sterkest relatert til innånding av asbeststøv er brysthinnekreft og lungekreft.

I Norge ble bruk og import av asbest forbudt fra 1985. I boliger fra før denne tiden kan det finnes eternittplater som inneholder asbest.

Risikoen oppstår når løse asbestfibre dannes til støv som kan pustes inn. Normalt vil ikke asbestholdige plater og lignende innebære risiko med mindre de sages i, skades, bearbeides eller utsettes for andre påkjenninger.

Hva kan vi gjøre for deg?

Dersom du skal fornye deler av boligen som inneholder asbest, må du kontakte Alfoh Bygg AS.

Det er nødvendig med sikkerhetstiltak når det er risiko for asbeststøv i luften, og det stilles strenge krav til verneutstyr og sikring av arbeidsområdet. De asbestholdige materialene skal være tett innpakket i plast, og arbeiderne skal bære verneutstyr. I tillegg må firmaet som utfører jobben ha godkjenning fra Arbeidstilsynet. De av våre arbeidere som driver med asbestsanering, er godt kurset og har god kjennskap til riktig utførelse.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på om din bolig inneholder asbest eller ikke.REHABILITERING

Gulv
Vinduer
Dører
Kledning
Tak

NYBYGG OG UTBEDRINGER

Oppføring av Nybygg
Hyttedrøm
Ombygging
Tilbygg og påbygg
Garasje og carport

ANDRE TØMRERTJENESTER

Terrasser og balkonger
Kjøkkenmontering
Byggesøknad

KONTAKTINFORMASJON

Adresse: Røklandsmoen 38,
8255 Røkland
E-post: flarsos@yahoo.no
Tlf.: 41 54 02 37